Jiří Mráz, IN MEMORIAM


Jiří MrázNarodil se 10. července 1929 ve Starosedlském Hrádku u Březnice v bývalém okrese Příbram. Vyučil se truhlářem a potom šel studovat bohoslovectví. Na kněze byl vysvěcen roku 1954. Kněžskou službu vykonával 45 let. Působil v Prachaticích, Pelhřimově, Předslavicích, Benešově nad Černou, Mnichu u Kamenice nad Lipou a od roku 1971 až do svého skonu v Bělčicích. Zemřel v hospici u Plzně 25. prosince 1999. Pohřben je na hřbitově v Březnici.
Pan děkan Jiří Mráz měl své oblíbené květiny – fuchsie a mučenky – již za svého působení ve farnosti Mnich, kde působil asi od konce roku 1968. Je tedy možno odhadovat, že květinami se zabýval asi od 60. let minulého století. Pátral po fuchsiích, kde to jenom šlo. Ale svoji sbírku fuchsií významně rozšířil, když Karel Hieke ukončil svoje srovnávací studia sortimentu 350 odrůd fuchsií, převážně od německé zahradnické firmy H. Tőpperwein z Ortenburku ve výzkumném ústavu v Průhonicích v roce 1970. Spolupracuje s panem Bohumilem Bradnou, známým šlechtitelem fuchsií z Nového Bydžova, který měl rovněž část průhonického sortimentu fuchsií. V roce 1978 poznává Pavla Vláška na zámku v Buchlovicích na Moravě, kde byla rovněž udržována průhonické sbírky. Navazuje s ním úzkou spolupráci a snaží se sbírku fuchsií revidovat a postupně doplnit tak, aby v ní byly zastoupeny všechny Karlem Hiekem testované odrůdy. Různými cestami získával postupně další fuchsie především od přátel z Rakouska a Německa, ale v té době záhadnými cestami i třeba Anglie. Do listopadu 1989 jeho sbírka narostla do rozsahu asi 900 odrůd i botanických druhů fuchsií. Spolupracoval i s některými botaniky při určování botanických druhů, namátkou i s Dr. Větvičkou. Ze zahraničních kontaktů, které byly velmi úzké a přátelské, je nutno vzpomenout zejména Waltra Ducha, Williho Grunda a manžele Lorenzovi, od kterých získal největší díl své sbírky. Později se seznamuje z Pavlem Talichem s kterým, když se otevřely hranice, cestoval za fuchsiemi častěji a to již byly cesty do zahradnických firem ať pana Ermela nebo paní Kláry Baumové z Německa nebo pokračovaly přátelské výměny rostlin se soukromými sběrateli především z Rakouska. S nevšedním úsilím pracně udržoval v omezených prostorách fary v Bělčicích svou sbírku.
Na základě výsledků archivního studia prof. Miloslava Vávry o vzniku a vývoje šlechtitelství zemědělských a zahradních kultur na Moravě u příležitosti 100. výročí úmrtí Řehoře Mendla a důvodné podezření na hledaný most transferu moderních šlechtitelských poznatků mezi Anglií a Moravou připisovaný hraběti Leopoldu Berchtoldovi zámku v Buchlovicích se v roce 1982 zrodilaza rozhodující podpory Jiřího Mráze, ale i Bohumila Bradny a Pavla Talicha dosáhl sortiment fuchsií nakonec úctyhodného počtu 1300 položek. Svou dobrosrdečnou povahou si získal mnoho přátel a další nadšence pro fuchsie z řad zahrádkářů, kteří jej navštěvovali a on je. Výměna rostlin fuchsií byla oboustranná.
Další jeho oblíbenou květinou byly mučenky. Těm věnoval rovněž nezměrné úsilí a lásku. Na sbírce spolupracoval s Leopoldem Ševčíkem z Polkovic u Prostějova. Ze 400 známých botanických druhů z celého světa se mu podařilo získat asi okolo 100 druhů. Takto rozsáhlou sbírku na starém kontinentě snad neměl asi nikdo další. Udržení a zachování této sbírky bylo velmi obtížné a je možné, že asi nikde v České republice již takovýto soubor mučenek neexistuje.
S panem Jiřím Mrázem odešel nadšenec pro květiny, kterých není hodně. Květinám věnoval veškerý volný čas. Díky své povaze také myslel i na ostatní lidi a tak jím tvořenou sbírku fuchsií je možno každoročně vidět v areálu zámku Buchlovice na jižní Moravě. Takto se obrazně uzavírá kruh mezi moravským šlechtitelem fuchsií Janem Nepomukem Tvrdým, který byl velmi blízko Johana Gregora Mendla, zakladatele genetiky a Jiřím Mrázem, pěstitelem fuchsií, jehož sbírka je k vidění na moravském zámku. 


Sestavil Pavel Talich
Planá nad Lužnicí 2. května 2003

 
 
Kontaktujte nás 

buchlovice@npu.cz

Otevírací doba

červen - září: 9.00 - 17.00

Otevřeno denně, mimo pondělí!

Navštivte zámecké interiéry