Pavel Vlášek, IN MEMORIAM

 

Pavel VlášekKdyž se řekne Buchlovice,

většina lidí si představí především pohádkový zámek a majestátní hrad Buchlov, ale milovníci zelené krásy a zahradníci vidí především buchlovický park, který dlouhá léta spravoval a zušlechťoval Ing. Pavel Vlášek. Tento zámecký park je příkladem skloubení sortimentu dřevin a malebné kompozice. Bez ohledu na finanční a společenské krize byl tento krásný park opečováván vzorně. Za to patří Pavlovi uznání a dík. Zejména v poslední době Pavel obohatil park také o sortiment rododendronů a azalek, které získal za sbírek Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví z Průhonic. 


Když se řekne Buchlovice, 

široká odborná veřejnost a milovníci křehké krásy vidí také fuchsie. Tato nádherná rostlina, díky úsilí Pavla Vláška a jemu blízkých spolupracovníků, Buchlovice proslavila i za hranicemi. Bohatá sbírka, jejíž základ pochází také z Průhonic, čítá nyní kolem 1200 odrůd. Je udržována v zásobní zahradě a každoročně potěší tisíce návštěvníků na výstavě fuchsií v zámeckém parku. Pavlem velice pečlivě zdokumentovaná sbírka má ohromnou hodnotu a snad najde v Buchlovicích pokračovatele. 


Když se řekne Buchlovice, 

kamarádi, zahradníci, odborníci, kolegové a vůbec lidi vidí Pavla Vláška. Pavel je spjatý se zámeckým parkem od dětství. V roce 1965 sem nastoupil po svém otci jako samostatný inženýr, přes vedoucího inženýra Krajské správy státní památkové péče a ochrany přírody, ředitele a vedoucího Památkové správy Buchlovice až do posledního dne svého života 29. května 2009 byl vždycky usazený v buchlovickém zámeckém parku. Prakticky ho opouštěl, jen když sháněl zajímavý sortiment rostlin. 


Když se řekne Buchlovice, 

zbyli jsme tady my, Pavlovi přátelé a kamarádi. Je nás hodně a mnozí se mezi sebou ani neznáme. Pavlův neopakovatelný humor, těžko postřehnutelné přechody od věcí vážných k legraci a opačně, jeho zemitost, životní moudrost a upřímné přátelství zůstane pro nás všechny právě v jeho p

 

arku. I když Pavel už bohužel mezi námi není, zůstává zde jeho stopa jako hezká vzpomínka na něj. 


Ivo Tábor
Jan Slezák

 

 
 
Kontaktujte nás 

buchlovice@npu.cz

Otevírací doba

červen - září: 9.00 - 17.00

Otevřeno denně, mimo pondělí!

Navštivte zámecké interiéry