ŠKŮDCI A CHOROBY


Dobře pěstované fuchsie nejsou sužovány mnoha škůdci a chorobami. Přesto se bude čas od času vyskytovat napadení mšicemi, molicemi a sviluškami, zejména v méně vhodných podmínkách. Nebezpečné jsou rovněž houbové choroby, jakou je botritida a nově se rozšiřující rez vrbicová.
Nejběžněji jsou používány chemické prostředky k ochraně proti chorobám a škůdcům. Včasné preventivní postřiky a péče o čistotu jsou důležitými faktory v ochraně a nesmí být přehlíženy.
V současné době nastupují nové biologické prostředky pro ochranu rostlin, zejména proti savým a žravým škůdcům. Ukazuje se, že omezení škůdců zajistí i přípravky na bázi minerálních olejů, které se používají na úpravu vzhledu rostlin - lesk listů (u nás v prodeji FRUTAPON). Osvědčila se kombinace tohoto přípravku s dalšími chemickými přípravky dle výskytu škůdce, u houbových chorob zejména preventivně.

MŠICE
Zelená a černá mšice je dobře známá většině zahrádkářů. Je dostatek přípravků účinných proti těmto škůdcům. Na mšici makovou postačí dostupný Pirimor. Na mšici řešetlákovou musíme použít přípravky na bázi organofosfátů nebo pyrethroidů (Bi-58, Fosfothion, Decis, Karate).

MOLICE
Tyto mají vzhled malých bílých molů, kteří, když jsou vyrušeni, létají na krátkou vzdálenost. Přípravky obsahující permethrin /Ambush, Karate/ jsou velmi dobré pro regulaci nebo likvidaci tohoto škůdce. Účinné jsou přípravky Vydate, Applaud, Lannate a další. Nepřipusťte silné napadení, které by se zvyšovalo, pak je velmi obtížné molice potlačit. Značné omezení výskytu molice je možné zajistit i zavěšením ostře žlutých lepivých pásků, na které tyto při rušení nalétávají.

SVILUŠKY
Tento maličký škůdce, většinou nerozpoznatelný pouhýma očima, může být velmi obtížný. Zpočátku způsobuje skvrnitost a pouze je viditelná jemná pavučinka na spodní straně listů. Napadené listy a květní poupata budou odpadat a růst rostlin bude silně zbržděn. Tento škůdce se obtížně potlačuje, protože existuje u něho rezistence k mnoha insekticidům. Účinný je přípravek Omite, Vydate a další. Zajištění dobré hygieny ve skleníku provedeme odstraňováním všech plevelů a všech rostlinných zbytků. Dobře pěstované fuchsie často vyrostou z těchto problémů.
Jestliže ale tento proces prohrajeme a chemikálie jsou málo účinné, potom introdukce dravého roztoče Phytoseiulus persimilis bude dobrým biologickým zásahem. Obdobně lze dnes již biologicky bojovat i proti dalším škůdcům a chorobám.

HOUSENKY, TŘÁSNĚNKY, DŘEPČÍCI, LALOKONOSEC RÝHOVANÝ
Většina z těchto škůdců může být potlačována postřikem rostlin vhodným insekticidem. Larva lalokonosce rýhovaného je bílá asi 1,5 cm dlouhá a žije v půdě. Okusuje kořeny a často zničí celou rostlinu. Dospělý brouk je obecně rozšířen a relativně neškodný. Způsobuje okusy listů např. rhododendronů, ruscusů, kamelií. Larva je destruktivní a je bohužel velmi obtížné ji potlačovat. (Furadan,Basudin, HCH - granule - zálivka ke kořenům)

BOTRYTIS (PLÍSEŇ ŠEDÁ)
Tato houbová choroba má příhodný název a může napadat listy a stonky rostlin. Je vyvolávána chladnými a vlhkými podmínkami. Intenzivní větrání ve vhodném počasí a zvýšení teploty bude pomáhat řešit tento problém. Největší ztráty způsobuje při zimním uskladnění. Preventivní postřik rostlin fungicidy, které obsahují benomyl, dále přípravky Rovral a Euparen podstatně omezí výskyt plísně. Před zimním uskladněním se osvědčil řádný postřik a zálivka rostlin Benomilem (Benlate, Fundazol) v kombinaci s Previcurem, který působí částečně i systémově.

REZ VRBICOVÁ
Tato choroba je charakterizována zvětšujícími se kruhovitými a rezavě zbarvenými skvrnami na spodní straně starších listů. Napadené listy opadávají, rostliny dále narůstají ale slábnou. Napadení může mít pro fuchsie i katastrofální rozsah. Všechny napadené listy by měly být odstraněny a spáleny. Rostliny by měly být periodicky stříkány fungicidy se širším spektrem účinnosti. Jde o chorobu novou, jak se zdá velmi nebezpečnou, se kterou není ještě dostatek zkušeností. Zdá se, že v praxi se uplatnil preventivní opakovaný postřik proti všem houbovým chorobám v kombinaci Rowralu, Rubiganu, Previcuru a Frutaponu.

ČERŇ
Toto není opravdová choroba, ale je způsobena neškodným, ale ošklivým sazovitým povlakem, který roste na usazeném nektaru vyloučeném květy. Může také růst na medovici produkované mšicemi, molicemi a dalším savým hmyzem i z okolních rostlin. Tyto skvrny je obtížné smýt. Pravidelný postřik fungicidy proti houbovým chorobám výskyt omezí.

OPAD LISTŮ A POUPAT
Může být způsoben po silném napadení sviluškami. Horký, suchý vzduch bude mít také podobný efekt a přestěhování rostlin ze skleníku do suchého vzduchu uvnitř domu může mít často rychlý a dramatický účinek, kdy mnoho listů a květních poupat odpadne během 24 hodin.

 
 
Kontaktujte nás 

buchlovice@npu.cz

Otevírací doba

červen - září: 9.00 - 17.00

Otevřeno denně, mimo pondělí!

Navštivte zámecké interiéry