VYSAZOVÁNÍ, PŘESAZOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ

VYSAZOVÁNÍ MLADÝCH ROSTLIN

Řízky, které byly zakořeňovány jednotlivě v malých květináčcích případně sadbovačích, nebo ty, které jsme obdrželi poštou v samostatných kontejnerech bez narušených kořenů, mohou být vysazeny přímo do květináčů o průměru 10 až 12 cm.
Málo vzrůstné fuchsie mohou být ponechány v květináčích o průměru 13 cm nebo i dokonce v menších, ale průměrně velké rostliny budou požadovat květináč o průměru 15 - 21 cm. A skutečně silně rostoucí kultivary jako CELIA SMEDLEY (610) vyžadují květináč o průměru až 25 cm. Za těchto okolností menší velikost květináčů, jak bylo zmíněno výše, bude odpovídající a rostliny se nemusí přesazovat tak často.PŘESAZOVÁNÍ ROSTLIN

Dávejte pozor na ponechání mezery od horního okraje květináče pro účely zalévání. Kompost by měl být utlačen pouze mírným tlakem prstů. To je zvlášť důležité, pokud používáme mokrý kompost bez zeminy.
Existuje dilema ve výběru mezi plastickým a keramickým květináčem. V porézních přírodních keramických květináčích je menší nebezpečí přelití rostlin. Plastikové květináče mají naopak výhodu, že zadržují mnohem lépe vláhu v horkém počasí. Neexistuje absolutní výhoda, kterou bychom získali použitím kteréhokoli zvláštního druhu kompostu nebo květináče. Rozhodují spíše zkušenosti a podmínky pěstování u jednotlivých pěstitelů. Přírodní květináče používáme vždy, když rostliny zapouštíme i s květináči do záhonu. K tomuto účelu nejsou plastové květináče vhodné. Při zapouštění fuchsií s květináči do záhonu vždy kontrolujeme odtokový otvor. TVAROVÁNÍ KEŘE

Mladým rostlinám by měly být seštípnuty jejich rostoucí vrcholky, když jsou průměrně 15 cm vysoké. Všechny nové výhonky, které se pak vytvoří, by měly být zaštípnuty znovu, když jim narostou 3 páry listů.
Tento rozsah tvarování je často dostatečný, aby zajistil dobrý keřovitý (kulovitý) tvar rostliny u vzpřímeně rostoucích kultivarů, které dostatečně sami větví. Vystavovatelé budou často pokračovat v této proceduře mnohem déle, ale zaštipování zpožďuje zakládání květních poupat.FUCHSIE NA KMÍNKU - STANDARD

Vybraný silný a vitální řízek je vysazen obvyklým způsobem a vyvázán pečlivě ke krátké hůlce /obr.dole/. Pro tento záměr vybíráme vhodné vzrůstné odrůdy. Rostlina by měla být přesazována a velikost opory měněna podle potřeby a jak rostlina roste, vyvazována k hůlce v intervalu 5 až 10 cm. Úvazky by neměly pohmožďovat nebo poškozovat stonek. Všechny postranní výhonky musí být odstraněny, jakmile budou tak velké, abychom s nimi mohli manipulovat. Tento obrost je nejlepší odstranit vylomením do strany než jeho odštípnutím, tím omezíme opětovné obrůstání z adventivních pupenů na bázi postranního letorostu. Všechna květní poupata by měla být odstraněna , ale listy na hlavním stonku ponecháme. Nesmí být dovolen nekontrolovaný růst v tomto stádiu, protože stonek se může nevhodně poroutit. Když mladý standard nebo "bič", jak je často nazýván, má téměř dosaženu požadovanou výšku, postranní větvení, které je tvořeno od vrcholu 4 nebo 5 páry listů, by mělo být ponecháno a vrchol hlavního rostoucího stonku zaštípneme.
Pozor na úvazky k hůlkám, které pravidelně kontrolujeme a případně povolujeme, aby nedošlo k zaškrcení. ZÁVĚSNÝ KOŠ

Tento způsob pěstování fuchsií bude často stavět na obdiv květy s největším efektem, zvláště u těch kultivarů, které mají přirozeně nízký, horizontální nebo převislý růst. Normálně tři malé rostliny odpovídajícím způsobem zaplní 30 až 35 cm drátěný koš, ale některé z velmi převislých kultivarů mohou potřebovat další rostlinu, aby zaplnila střed. Jediná velká rostlina ošetřovaná v předchozí sezóně, by mohla být dost veliká, aby samostatně zaplnila průměrně veliký koš. Drátěné koše jsou tradičně lemovány mechem, ale umělohmotné závěsné nádoby, které můžete dnes koupit v různých provedeních.
budou sloužit ke stejnému účelu. Výsadbový kompost bez zeminy je vhodný pro naplnění závěsných nádob a košů a je také mnohem lehčí než půda. Následné zalévání a hnojení je však mnohem náročnější. Stejně jako u všech pěstebních nádob musíme i zde dbát na dobrý odtok přebytečné vody.

 

 
 
Kontaktujte nás 

buchlovice@npu.cz

Otevírací doba

červen - září: 9.00 - 17.00

Otevřeno denně, mimo pondělí!

Navštivte zámecké interiéry